Privacy

 

1.Hoewel bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website grote zorgvuldigheid is betracht, kan SportVibes geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede)gebaseerd zijn op de op deze website vervatte informatie.

2.

Bij het publiceren van beeldmateriaal op deze website is de organisatie uitgegaan van het feit dat de rechten op het betreffende beeldmateriaal berusten bij de persoon of instantie die het beeldmateriaal aan de organisatie  ter beschikking heeft gesteld. Indien deze aanname onjuist blijkt verzoekt de organisatie de rechtenhebbende contact op te nemen, zodat het betreffende beeldmateriaal verwijderd kan worden.

 

Durf jij het aan? Ja toch!

Officieel Harbour Run t-shirt voor iedere deelnemer

 

MAIN PARTNER
 • Port of Rotterdam
 • DRV Accountants & Adviseurs
OBSTACLE PARTNERS
 • Wiko
 • Fyffes
 • ILS
 • Dachser
 • Doornbos Equipment
 • Outdoor Valley
PARCOURS PARTNERS
 • UWT
 • Waalhaven Group
 • Container Hotel
 • Uniport
 • Burando
 • Klevenberg
 • RDM Onderzeebootloods
 • Abird
 • Franklin Offshore
 • STC-KNRM
 • Volkerrail
BUSINESS PARTNERS
 • Tanks
 • iTanks
 • RPPC
 • Flexpower
 • Hotel van der Valk
 • Botlek Business Club
GOEDE DOEL
 • Nederlandse Brandwonden Stichting
ORGANISATIE
 • SportVibes